2004keittiö
February 10, 2004
Fängelse
September 21, 2005
Näytä kaikki

pipifisu

Kuvitus Hufvudstadsbladetissa artikkeliin koskien kemikaaleja jotka joutuvat vedenpuhdistamoista vesistöön ja sitä kautta esimerkiksi kaloihin.